Eesti Lennundusklaster

Koduleht


Meie osa

  • Bränding / visuaalne identiteet / brändi kontseptsioon / logo
  • Disain / graafiline disain / ikoonid ja illustratsioonid
  • Koduleht / UI ja UX disain / arendustööd

Strateegiline koostöö Eesti Lennundusklastriga (Estonian Aviation Cluster).

Aitame luua uut majandusharu ja viia Eesti lennundus tugevalt maailmapilti. 2019. aastal loodud Eesti Lennundusklaster ühendab lennunduse väärtusahelaga seotud ettevõtteid, mida ühendab soov teha koostööd lennunduse kui majandusharu arendamisel nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Lennundusklastrisse kuuluvad Tallinna Lennujaam, Tallinn Airport GH, Nordic Aviation Grupp, Magnetic MRO, Fort Aero, Axinom Eesti, Airest, NA Advisory, Pakker Avio, Skeleton Technologies, Operose Labs, Nordic Aircraft Service, Ospentos International, Threod Systems.

Tutvu tehtud tööga: www.eac.ee